Alkohol i fermentisani prehrambeni proizvodi:
Posted by Halal Serbia on February 02 2009 07:47:17
Alkohol i fermentisani prehrambeni proizvodi:

Alkohol se široko koristi kao nosač u mnogim prehrambenim aromama. Alkohol u prehrambenim aromama uglavnom isparava ako se koristi kao rastvarač u prehrambenim aromama za pekarske ili toplotom tretirane proizvode. Neki islamski učenjaci ne smatraju prehrambeni proizvod halal čak i ako je proizveden sa svim halal sastojcima osim sa prehrambenom aromom u kojoj je etil alkohol korišćen kao rastvarač. Ali drugi islamski učenjaci preporučuju prehrambene proizvode proizvedene sa svim halal sastojcima čak i ako prehrambeni ukusi sadrže alkohol kao rastvarač.